Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Positief advies over Walking diner Aartshertogenlaan 8265467                                 

Namens het netwerk heeft de kerngroep een positief advies aan de Gemeente gegeven m.b.t. de aanvraag voor een Walking diner in de Aartshertogenlaan.  De aanvragers willen de bewoners en gebruikers de mogelijkheid bieden om nader met elkaar kennis te maken  en de sociale cohesie te bevorderen. Na enige vertraging in het adviesproces  heeft de kerngroep geadviseerd om €  250,-  te subsidiëren , m.n. voor de organisatie, aanschaf materiaal  en aankleding van het diner.  Het walking diner is mede bedoeld om mensen elkaar beter te laten vinden door contact en gezellig eten. Maar ook deels voor de facilitering van níet zo draagkrachtige bewoners om tóch mee te doen aan de activiteit.  

We wensen de organisatoren veel succes met de voorbereidingen  en hopen een leuke reactie annex foto op de buurtkiep te ontvangen.  

namens de kerngroep 

Dick