Over Buurtkiep.nl


Het doel van De Buurtkiep is om mensen met elkaar in contact te brengen om zo de samenleving duurzaam te verbeteren. Door bewoners en organisaties in Muntel, Vliert en Orthenpoort beter te faciliteren met kennis, spullen en tijd en zo contacten tot stand te brengen, kunnen mensen samenwerken aan een eigen prettige, leuke, veilige en gezonde buurt voor iedereen.

Buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen elkaar nog beter vinden in hun wijk. Bovendien helpt het bewoners en ondernemers met allerlei praktische zaken en maakt het je leven een stuk makkelijker.

Deze site maakt gebruik van het mijnbuurtje-concept. Mijnbuurtje is een online wijkcommunicatieplatform, gerund door goed getrainde lokale buurtverbinders.