Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Notulen overleg 24 november 2016Notulen laatste overleg zie: https://www.buurtkiep.nl/groep/buurttuin-bietje-bij-bietje/bericht/notulen-vergadering-bbb-14-maart-2016

KC De Kameleon, Marjon: Er komt een overleg met Helicon om te kijken of ze de school kunnen begeleiden bij tuinprogramma voor kleuters van 4 tot 6 jaar. Jan A heeft daarover info vanuit Van Goghschool in Zundert, leeftijden 5 en 6. Marjon is daar blij mee. In het voorjaar hoopt Marjon dat er actie is. Dit wordt een kwart bak in de middelste moestuinbak.

Mededelingen: Koosje stopt met actieve deelname. Jeanet leest haar bericht daarover voor. Begrijpelijk maar erg jammer.

 • De waterpomp - Jan deH heeft aangeboden deze eraf te halen. Is inmiddels geregeld. Begin maart kan hij er weer op vóór de NL Doet-dag.
 • NL Doet-dag op 10 maart: bij wijze van start van het nieuwe seizoen sluiten we aan bij de landelijke dag om drie grote klussen die op het programma staan uit te voeren:
 •  1: aanvullende moesbak-aarde over de moesbakken verdelen. (schenking 12kuub door Fa. Den Ouden)
 • 2: haagplanten planten (schenking 200 planten door Natuur in de Wijk en geulen gegraven door Fa. Timmermans)
 • 3: paden op kruiden- en fruitheuvel maken met worteldoek en houtsnippers

Van het Oranjefonds €350 subsidie ontvangen te besteden aan houtsnippers (Den Ouden), worteldoek (Gamma met 25% korting of bijv. via worteldoek.nl?) en max €50 aan versnaperingen. Jan A zoekt worteldoek mee uit en overlegt met Ingrid K waar het gekocht kan worden
De firma Den Ouden levert deze dag de aarde en de houtsnippers.
Ingrid K heeft bij de gemeente de leenaanhanger gereserveerd. Jan B zal die die ochtend gaan halen.
Via deze link op de site van NL Doet worden vanaf begin februari vrijwilligers geworven voor deze klussen. We rekenen op 5 vrijwilligers vanuit de tuin die eea “aansturen” (Ike, JAa, JBo ….en wie nog meer?) en we hopen dat er zich 15 anderen aanmelden, zoals bijvoorbeeld leerlingen van het Piersons-college. Zij kunnen helpen met het in de bakken kruien van de grond, dichtgooien van de geul die voor de haag, worteldoek knippen en paden maken.

 • Vraag aan BBB tuiniers: Graag zoveel mogelijk kruiwagens, schoppen, grondboren meenemen tbv de vrijwilligers, omdat niet alles in de leenaanhanger zit.
 • Er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets te eten (soep en broodjes). Oproep: Wie zou het leuk vinden dit te verzorgen? Graag aan Ingrid K doorgeven.
  Volg de oproepen en mededelingen voor deze dag op De Buurtkiep!

 • Sociale media- Afspraak: de Whats-app groep gebruiken we strikt voor zakelijke berichten. Je kunt ook een persoonlijk bericht sturen naar een deelnemer uit de groep. We hebben naast Whats-app een facebookpagina en De Buurtkiep. Nogmaals het verzoek van Ingrid K om naast de whatsapp berichten deze pagina op De Buurtkiep  https://www.buurtkiep.nl/groep/buurttuin-bietje-bij-bietje te gebruiken voor agendaberichten, het plaatsen, lezen en delen van nieuws over de tuin. Iedereen kan nl zelf berichten plaatsen namens de tuin!
  NB: De Buurtkiep is de afgelopen tijd technisch flink aangepast om de site gebruiksvriendelijker te maken. Mocht je desondanks moeite hebben met de techniek van De Buurtkiep dan is Ingrid altijd bereid tekst en uitleg te geven! Maak dan even een afspraak!

 • Hoe de kring tuiniers uitbreiden en hoe krijgen we meer mensen aan ons gebonden? Het blijkt dat het werken en onderhoud in de tuin op een beperkt groepje neer komt. Dat is jammer, iedereen is welkom! Wat ook speelt is dat de ‘werkwijze’ binnen de tuin niet altijd duidelijk is. Michael heeft dit bijv. gehoord van nieuwe mensen. Er hebben zich wel nieuwe mensen aangemeld maar die vallen helaas ook af. De lol die de een ervaart is anders voor de ander. Zo ook de last. Mochten de wo-av en de za-ochtend niet meer geschikt zijn voor gezamenlijke activiteiten dan is dat zeker bespreekbaar en kunnen we een ander moment kiezen. Als er maar heldere meewerkmomenten zijn, zowel voor ‘oude’ als nieuwe tuiniers.
  In het voorjaar kunnen we concreter kijken hoe we het werken op de bloemenheuvels vorm geven. Misschien is het een idee ze te verdelen onder personen en het zo meer behapbaar te maken.
  We besluiten een flyer te maken en neer te leggen op strategische plaatsen. Jeanet neemt contact op met de wijkkrant om daar een stukje voor te maken. Ingrid levert voorbeeld flyer aan aan Dick, die een stukje schrijft en Michael zorgt voor de lay-out van de flyer. Samen kunnen we ze verdelen via strategische punten. Het is niet de bedoeling ze huis aan huis te verspreiden.
 • Ook is er nog steeds behoefte aan om onderling berichten uit te wisselen via een soort infobord. Geert is wel bereid zoiets te maken als hij er tijd voor heeft. Begin 2017 een keer contact over opnemen. Actie IKe

 • Watervoorziening in de tuin. De afgelopen zomer was het pittig om heel vaak te moeten gieteren. Jan deH en Ingrid K. hebben achter de schermen zich beraad over technische mogelijkheden om de bewatering te vereenvoudigen. We zijn nu, na overleg met iemand van de gemeente, uitgekomen op een projectidee om het hemelwater van het groene dak van de Amazones-parkeergarage in een bassin op te vangen. En vervolgens met een pomp (op zonnecellen) te kunnen bedienen. Lijkt een wild plan maar we zien mogelijkheden en zijn gereserveerd hoopvol. Jan deH werkt concept haalbaarheidsstudie uit. Dick heeft belangstelling hieraan mee te werken. Mocht blijken dat eea haalbaar is dan is hiervoor subsidie aan te vragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Aangezien gemeenten vorm moeten gaan geven aan het hemelwater-opvangprobleem lijken we extra goede financieringskansen te hebben. Daarvoor zal dan een formeel projectplan opgesteld moeten worden. We besluiten af te wachten wat er achter de schermen gebeurt en volgen het. Jan deH (en Dick) kunnen ons mogelijk in het voorjaar hierover bijpraten.  
 • Projectleider / coordinator: Het zou mogelijk en misschien ook wel wenselijk zijn om met een soort coordinator te gaan werken en deze in te huren voor Bietje bij Bietje. Bijvoorbeeld voor het organiseren van workshops voor allerlei doelgroepen waarmee bestendiging van continuiteit en draagvlak bij een grotere actieve groep als doel gesteld wordt. Er worden door de meeste aanwezigen veel nadelen gezien daar er andere verhoudingen gaan komen. Eén projectleider (betaald) en de rest als vrijwilligers (onbetaald) dat is anders dan nu. Daarbij zou de betaalde kracht verantwoording af moeten leggen aan een instantie waarbij we dus een bestuur zouden moeten gaan vormen. Kortom er moet nogal wat voor opgesierd worden. Conclusie: we laten het zo.
 • Composthoop: deze is niet op de juiste manier tot stand gekomen en gebruikt. Hierdoor kunnen we er niets mee. Jan A komt op een werkzaterdag een keer met de aanhanger en brengt de compost naar de Afvalstoffendienst. Rinus vraagt nog bij Exodus na of zij in de toekomst iets met ons organisch afval kunnen in hun compostbak.
 • Voorbereiding NL Doet dag: om de nieuwe aarde te kunnen verspreiden in de moesbakken zullen deze van te voren schoongemaakt moeten zijn. Om dit geen last minute klus te laten zijn zal Jeanet eerst obv een datumprikker in de komende 2 maanden samenwerkmomenten op zaterdagen en zondagen inventariseren. Vanaf 11.00 uur tot ongeveer 13-14.00u. Als er een clubje van 3 of 4 mensen minimaal is dan gaat het door. Vervolgens zullen deze data op de Buurtkiep agenda vermeld worden. En wellicht ook nog op de app.
  Wil je zelf een keer op een ander moment aan de slag in de tuin, dan kun je natuurlijk zelf ook een oproep doen om samen te werken!
 • Ter info: op 11 januari staat een overleg met alle buurttuinen in Den Bosch gepland, van 19-21u. Jan A, Jeanet en IKe gaan er naar toe om ideeën uit te wisselen over oa samenwerkingsmogelijkheden in de stad. Denk bijv. aan het ruilen van zaden, kiemplantjes, compost, lenen van speciaal gereedschap, samenwerking met de gemeente etc. Heb je hier ook een idee over? Meld het even dan nemen we het mee.


Eerst volgend BBB-overleg zal ergens in maart zijn. Zien we je dan?!!