Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Notulen buurttuinoverleg op 21 november 2017Onderstaand de geanonimiseerde versie van de notulen. Mocht je naar aanleiding van dit verslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen we die graag. Plaats dan onder dit bericht je vraag of opmerking, of stuur een mailtje aan . Alvast dank en welkom! 

.....................................................................................
  

De tuin en KC de Kameleon – school

Danielle is een onderwijsassistente die graag met de onderbouw aan de slag wil in de tuin. De activiteiten in de tuin maken deel uit van een carrousel met allerlei onderwerpen waarvan werken in de tuin er één van is. Leraren kunnen hierop in schrijven. In het voorjaar krijgt de school een ¼ per bak dit i.v.m. de wisselteelt. De school biedt begeleiding tijdens het werken in de tuin met de kinderen. Voorafgaande aan de start vraagt de school aan ons als tuiniers een lesje moestuin tuinieren en moeten de spelregels duidelijk zijn. De school zorgt zelf voor gereedschap. Op vrijdag 9 maart (NL doet) start de school in de tuin. Vooraf is er contact met Jan A. 


Nl doet op 9 en 10 maart 2018

Doen we mee aan ‘NL Doet’ en hoe zien we dat voor ons? Het budget wat aan te vragen is is 400 euro. Ingrid heeft vooraf gevraagd wat klus ideeën zouden zijn om te doen op die dag en wie er mee wil organiseren (we doen alleen 9 maart).

Jan B. en RvK hebben aangegeven dat het uitbreiden van de haag en opnieuw onkruidvrij maken goed zou zijn. En in de kas is het wenselijk stadslandbouwaarde aan te vullen worden (4 kuub).

Een informatiebord aanschaffen (laten maken) waar we op kunnen communiceren met elkaar en met derden. CvdB vraagt na bij de mensen van de Oosterplas of zij het bord nog over hebben. Zij geeft dit door aan Jan A. Inmiddels is bekend dat het bord bij Minitopia is en CvdB zal binnenkort contact opnemen met TJa om een keer te gaan kijken naar de staat. Als alleen de palen bruikbaar zijn dan is dat al wat.
 Als dat niet zo is vraagt Jan A na bij Cello of zij een bord kunnen maken. JOTB maakt een ontwerp. Tevens komt er een bord bij de composthoop met daarop tekst wat er wel in kan en wat niet.

  • JotB maakt een ontwerp voor een infobord en bordje bij de composthoop.
  • IKe vraagt bij Exodus na of zij ook budget aan kunnen vragen, voor de kas, bij het Oranjefonds. En prijsopgave bij de Den Ouden groep staat uit.
  • IKe, DvD en Jan A gaan de dag organiseren. Graag nog iemand erbij! Wie?
  • JvdS en UWa doen de catering/ horeca. Eventueel nog iemand erbij…
  • CvdB kan op zaterdag 10-3 nog helpen met afwerkklusjes

Aan iedereen de oproep:

  • In de week voorafgaand aan 9 maart wat kleine hand-en spandiensten te doen.
  • er 9 maart bij te zijn om klussen mee te begeleiden. Dat ging afgelopen jaar niet echt goed… We streven ernaar om met zo’n 8-10 vrijwilligers aanwezig te zijn voor de begeleiding van de personen die ons komen helpen! Vanaf medio februari volgt meer info. Geef je op en noteer de datum 9 maart!


Kas Exodus

We kunnen de kas bij Exodus het volgende seizoen weer blijven gebruiken. Als RvK niet kan, kan hij JOTB, Jan A en JvdS vragen. Jan A kijkt of de stokken uit de tuin (waar kinderen iets teveel mee spelen) in de kas kunnen liggen. Is inmiddels gebeurd in samenwerking met RvK.


Waterproject

DvD en Jan de H geven informatie over het plan om het hemelwater wat opgevangen wordt vanuit de Amazones naar de tuin te transporteren en dan via een leidingenstelsel, de tuin te gaan bewateren. Het water gaat nu de ijzeren vrouw in. Allerlei partijen (waaronder de gemeente en het waterschap) zijn enthousiast. Het plan van aanpak gaat nu voorgelegd worden aan een paar deskundigen van Arcadis, dit via Jan A. Als het haalbaar is gaan DvD JAa en Jan dH er mee verder. We volgen het met grote belangstelling.

Oproep: als je iemand kent die met name technisch een bijdrage zou kunnen leveren, laat dat dan weten aan DvD. Deze is zeer welkom.


Evaluatie vast meewerkmoment

De zaterdagochtend blijkt niet altijd geschikt als meewerkmoment. We besluiten dat de woensdagavond wel een meewerk moment blijft en dat ook op de flyer vermeld wordt.

De vrijdagmiddag kunnen meer mensen en we kunnen via de app of buurtkiep een oproep doen voor die vrijdagmiddag.


Winteractiviteiten

De boerenkool en palmkool kunnen in de winter blijven staan en er kan van geoogst blijven worden. De moesbakken moeten leeg voor 9 maart, behalve de nieuwe aardbeienplantjes en dat wat kan blijven staan. Voor de school moeten er stukken worden afgezet. IKe stuurt via een datumprikker data door om samen aan de slag te gaan (zoals vorig jaar). Bij twijfel altijd even overleggen met RvK wat kan blijven staan of niet.


Flyers

IKe laat het voorgestelde ontwerp zien en dit gaat rond in de groep. Voorstellen tot correctie worden meegenomen. Het wordt op dikker papier een A5-je. Er worden er 250 gedrukt. De vraag aan iedereen is in je eigen netwerk de flyer te verspreiden. IKe zorgt ervoor dat de flyer bij iedereen komt en dat er in de tuin en bij de middenstand in de buurt ook flyers beschikbaar zijn.

Rondvraag
 Jan de H ontkoppelde de pomp al en is tijdelijk bij hem opgeslagen

Iedereen is enthousiast over het plaatsen van een ‘join the pipe drinkwatertappunt’ in de tuin. IKe heeft aanvraag gedaan bij de gemeente. Of hij geplaatst wordt is nog lang niet zeker omdat er meer gegadigden zijn in de stad. Wordt vervolgd.

Ter informatie

Marjon Adriaanse verlaat de school als directeur. We danken haar voor haar betrokkenheid en enthousiasme over de buurttuin. Ook hartelijk dank voor het diverse keren ter beschikking stellen van de vergaderruimte. Veel succes en gelukgewenst in je nieuwe baan Marjon!