Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Cursus compostmakenCursusreeks 'Aan de slag met duurzame landbouw'

De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met

FoodUp! Brabant wederom een cursusreeks over duurzame landbouw,

waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een onderdeel

van) ons voedselsysteem. De reeks bestaat uit meerdere cursussen die los

van elkaar te volgen zijn. Uitnodiging_Aan_de_slag_met_composteren_2.pdf