Voorwaarden gemeente


Spelregels Wijk- en Dorpsbudget (gelden voor de hele gemeente)

  • Een initiatief mag niet in strijd zijn met de wet.
  • De subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen is geen vervanging voor reguliere budgetten.
  • De initiatiefnemer zorgt zelf voor draagvlak in de omgeving.
  • Kan het initiatief vanuit andere subsidies worden ondersteund? Dan moeten die eerst worden aangesproken.


Zie ook de algemene pagina van de gemeente over de Wijk- en dorpsbudgetten:

https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html

          

            

          

                                      

          

            

              

                

                  

                

                

                  

                    
                      


          

Spelregels

 Wijk

- en Dorpsbudget (gelde

n stedelijk)

Een initiatief mag

 niet in strijd zijn met de wet.

De subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen is geen verv

anging voor 

reguliere budgetten.

De initiatiefnemer zorgt zel

f voor draagvlak in de omgeving.

Kan   het initiatief 

vanuit andere subsidies worden

 ondersteund

? D

an moeten die eerst 

worden aangesproken.


                      

          

            

          

                                      

          

            

              

                

                  

                

                

                  

                    
                      


          

Spelregels

 Wijk

- en Dorpsbudget (gelde

n stedelijk)

Een initiatief mag

 niet in strijd zijn met de wet.

De subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen is geen verv

anging voor 

reguliere budgetten.

De initiatiefnemer zorgt zel

f voor draagvlak in de omgeving.

Kan   het initiatief 

vanuit andere subsidies worden

 ondersteund

? D

an moeten die eerst 

worden aangesproken.


              


        

          

            

          

                                      

          

            

              

                

                  

                

                

                  

                    
                      


          

Spelregels

 Wijk

- en Dorpsbudget (gelde

n stedelijk)

Een initiatief mag

 niet in strijd zijn met de wet.

De subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen is geen verv

anging voor 

reguliere budgetten.

De initiatiefnemer zorgt zel

f voor draagvlak in de omgeving.

Kan   het initiatief 

vanuit andere subsidies worden

 ondersteund

? D

an moeten die eerst 

worden aangesproken.