Voorbeeld aanvraagformulier


Het indienen van een aanvraag verloopt via een digitaal formulier op de website van de gemeente. Dat formulier vindt u hier.

U kunt alleen een aanvraag indienen als u beschikt over Digid. Voor rechtspersonen (stichtingen bijvoorbeeld) wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.

Hieronder volgen screenshots van de verschillende beeldschermen zodat u weet welke informatie u allemaal moet invullen.

Links van het formulierscherm staan de verschillende fases van de aanmelding afgebeeld. U kunt hieraan zien hoever u bent in de aanmeldingsprocedure.

De eerste vraag is of u de aanvraag als bewoner of als rechtspersoon doet.

Kiest u Rechtspersoon, dan komt het volgende scherm:

Bent u een bewoner, dan verschijnt de Digid pagina:

Klik op 'Volgende stap' om via Digid aan te melden:

Hierna begint het eigenlijke formulier:

Hier staat de informatie die de gemeente over u heeft. U moet hier nog aan toevoegen op welke bankrekening u de aangevraagde subsidie gestort wilt hebben.

Het daarnavolgende formulier kent een aantal stappen.

Eerst kiest u de wijk waar de subsidie betrekking op heeft. Let op dat aanvragen voor Orthenpoort onder Muntel/Vliert vallen. Het gemeentesysteem 'kent' Orthenpoort niet. Daarna volgen meerdere vragen:

Nadat u de basisinformatie over uw aanvraag hebt ingevuld volgt nog een formulier waar u de motivatie en het benodigde bedrag kunt opgeven:

Dit is ook de plaats waar u bijlagen kunt meesturen, zoals gespecificeerde begrotingen. Hoe gedetailleerder de informatie die u hier meestuurt, hoe soepeler het beoordelingsproces verloopt.

De laatste stap is een controle stap waarna u de aanvraag indient.

Na de aanvraag beoordeelt de gemeente of de aanvraag aan de basiscriteria voldoet en stuurt hem dan door naar de Kerngroep die hem dan verder verwerkt.