Aanvraag procedure


Een subsidie aanvraag indienen voor een bewonersinitiatief via het Netwerk Buurtdemocratie loopt volgens een vaste procedure.

  1. Aanvraag indienen bij de gemeente.
  2. Gemeente beoordeelt de aanvraag op basiscriteria.
  3. Gemeente geeft aanvraag door aan Kerngroep.
  4. De Kerngroep zet de vraag uit bij alle deelnemers aan het Netwerk Buurtdemocratie.
  5. De deelnemers aan het Netwerk geven hun oordeel over het bewonersinitiatief.
  6. De Kerngroep formuleert een advies aan de gemeente op basis van de oordelen van de deelnemers uit het netwerk.

Vanaf punt 4 is de aanvraag via de groepspagina van het Netwerk Buurtdemocratie te volgen.