Wat doet het Netwerk?


Het is jouw wijk, dus jij mag het  zeggen!

Per 1 januari 2017 heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch haar beleid over zgn. bewonersinitiatievengelden (BIG) gewijzigd. Dit wijkbudget voor de Muntel, Vliert en Orthenpoort wordt tevens verhoogd naar €32.000. Maar nu wordt het pas echt interessant….. we mogen als bewoners zelf bepalen hoe dit geld besteed wordt!

Wijkbudget

Met dit wijkbudget kunnen bewoners eigen initiatieven nemen. Het gaat daarbij verder dan alleen bijvoorbeeld buurtfeesten en straatspeeldagen. Denk daarbij aan zaken in de openbare ruimte, sociaal culturele initiatieven, leefbaarheid, zorg en welzijn.

Netwerk Buurtdemocratie? Wat is dat eigenlijk?

Binnen onze wijken Muntel, Vliert en Orthenpoort wordt met buurtdemocratie bedoeld dat buurtbewoners zelf initiatieven ter verbetering van de wijk kunnen indienen. En dat ook juist ándere buurtbewoners adviseren over welke initiatieven gehonoreerd worden. Als buurtbewoner kan je in het zgn. ‘netwerk voor buurtdemocratie’ jouw stem laten horen en daarmee dus samen met anderen buurtinitiatieven mogelijk maken. 

Voor wie?

Dit netwerk voor buurtdemocratie is voor iedereen toegankelijk, zolang je maar in de wijk woont (postcode 5212). Het streven is een netwerk op te zetten met circa 100 bewoners, het liefst in een zo divers mogelijke samenstelling. De Buurtkiep ondersteunt het netwerk Buurtdemocratie. Dat betekent, aanvragen bekend maken en een apart forum inrichten voor het voeren van discussie tussen bewoners op (www.buurtdemocratie.nl).

De subsidieregeling

De regeling wordt door de gemeente 'Regeling Wijk- en Dorpsbudget' genoemd. In die regeling is sprake van een bewoners adviesgroep. Het Netwerk Buurtdemocratie is in wezen deze bewoners adviesgroep, waarbij het Netwerk bestaat uit een Kerngroep die een en ander coördineert en de Groep van Honderd die oordeelt over de aanvragen. Informatie van de gemeente over de regeling vindt u hier.