Kerngroep


Er is een kerngroep van vijf personen.

Ze zijn afkomstig uit alle drie de buurten Orthenpoort, Muntel en Vliert.

Wat doen ze?

  1. Ze zorgen ervoor dat de gemeentelijke subsidieregeling bekend is in de wijk zodat bewoners er goed gebruik van kunnen maken.
  2. Ze zorgen dat de deelnemers aan het netwerk buurtdemocratie een bewonersinitiatief kunnen beoordelen. Dat verloopt via deze website: deelnemers aan het netwerk geven aan waarom ze wel/niet enthousiast zijn over een bewonersinitiatief.
  3. Ze zorgen voor een goede onderlinge digitale discussie.
  4. Op basis van de opmerkingen uit het netwerk formuleert de kerngroep zijn advies aan de gemeente.

 

In 2018 bestaat de kerngroep uit:
Jan van Gompel (Muntel)

Kees de Klerk (Vliert)

Ansjela Rommens (Muntel)

Dick van Diepen (Vliert)

Nico Bosters (Orthenpoort)

Zie ook het blokje 'Medewerkers' rechts naast deze tekst voor meer informatie over de leden van de kerngroep.

Deze vijf personen beslissen over het advies dat aan de gemeente wordt gegeven.

Hans Kessens (Buurtverbinder Buurtkiep) ondersteunt de kerngroep.