Kerngroep


De kerngroep bestaat uit 3 personen. Er wordt altijd gezocht naar uitbreiding!

Wat doen ze?

  1. Ze zorgen ervoor dat de gemeentelijke subsidieregeling bekend is in de wijk zodat bewoners er goed gebruik van kunnen maken.
  2. Ze zorgen dat de deelnemers aan het netwerk buurtdemocratie een bewonersinitiatief kunnen beoordelen. Dat verloopt via deze website: deelnemers aan het netwerk geven aan waarom ze wel of niet enthousiast zijn over een bewonersinitiatief.
  3. Ze zorgen voor een goede onderlinge digitale discussie.
  4. Mede op basis van de opmerkingen uit het netwerk formuleert de kerngroep zijn advies aan de gemeente.

 

In 2020 bestaat de kerngroep uit:
Jan van Gompel (Muntel)

Bernadette Kop (Vliert)

Dick van Diepen (Vliert)

Zie ook het blokje 'Medewerkers' rechts naast deze tekst voor meer informatie over de leden van de kerngroep.

Deze  personen gaan met bewoners samen over het advies dat aan de gemeente wordt gegeven.

Hans Kessens (Buurtverbinder Buurtkiep) ondersteunt de kerngroep.