Orthenpoort


Nog vóór de Tweede Wereldoorlog is in het gebied tussen het spoor en de Orthenseweg een begin gemaakt met de bouw van twee buurten: de Vogelwijk en de Duliwijk.

De Duliwijk kreeg haar naam omdat de aannemers Van Dun en Van Liempt dit stuk hebben ontwikkeld.
De Vogelwijk werd in de volksmond ook wel De Sieb genoemd (denk aan Siberië) omdat de wijk zo afgelegen lag van de Binnenstad.

De Orthenpoort van dit moment is de samenvoeging van deze twee kleine buurten.
Het woonwagencentrum en de overige woningen van de Vogelwijk zijn verdwenen. Op die plek zijn gekomen: het politiebureau, de brandweer, het Gemeentelijk Calamiteiten Centrum, de GGD, de Marokkaanse Moskee Arrahma en de Gamma.

De straten met namen van bloemen rond het Akeleiplein (de Duliwijk) bestaan deels uit huurwoningen en deels uit koopwoningen.

Lees meer over de geschiedenis van De Vliert en Orthenpoort via Bastion Oranje