Transformatie zorg en welzijn

  • 378 weergaven

Details

Woensdag 29 oktober 2014 van 19:30 tot 22:15 uur
Afgelopen

De kranten staan er vol van: gemeenten krijgen extra zorgtaken en worden financieel gekort omdat ze de zorg op lokaal niveau béter kunnen organiseren. Zorginstellingen moeten méér gaan samenwerken. Ook moeten mensen hun problemen méér op eigen kracht, met familie, vrienden en buurtgenoten gaan oplossen. Hoe gaat dat uitpakken?
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de allereerste 'Tok-of-the-town'-bijeenkomst van De Buurtkiep, in De Slinger aan de Jan Schöfferlaan. (inloop vanaf 19.15 uur)
De bijeenkomst is bedoeld voor personen (professionals, zzp-ers, vrijwilligers, mantelzorgers) en instellingen die werkzaam (willen) zijn in 'de markt voor zorg en welzijn', en die méér willen weten over de veranderingen in het sociaal domein. Je kunt je eigen ideeën hierover geven én je kunt kennis maken met (ideeën en initiatieven van ) anderen in dit werkveld.
Dit zijn de belangrijkste vragen die aan de orde komen:
1. Wat verandert er per 1 januari 2015 precies? Hoe kan de zorg dichter bij de mensen worden georganiseerd? En: wat voor vraagstukken spelen er in onze buurt?
2. Is de zorgmarkt een gesloten markt? Of kunnen ook andere beroepskrachten (zzp-ers bijvoorbeeld) en –organisaties aansluiten? Hoe kunnen deze zich organiseren?
3. Wat kan (een buurtplatform als) De Buurtkiep betekenen voor de sociale kaart van de buurt en het verbinden van informele en formele zorg?
Medewerkers van welzijnsonderneming Divers, Juvans (maatschappelijk werk) en de gemeente 's-Hertogenbosch, en vrijwilligers van De Buurtkiep staan klaar om met jou in gesprek te gaan!
Tot slot: de avond is NIET gericht op het geven van voorlichting aan (potentiële) cliënten WMO. Hiervoor worden in oktober aparte voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar:

(inschrijving sluit zondag 26 oktober)

Over de organisator

Hans Kessens
Film- en fietsliefhebber!... Lees meer