Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Zorg dat je aanvraag om een bijdrage uit het Wijk- en dorpenbudget voldoet aan de uitgangspunten WBD

Wil je in aanmerking kunnen voor een bijdrage uit het Wijk- en dorpenbudget MVO, dan moet je aanvraag voldoen aan een aantal uitgangspunten. Deze kun je vinden op de WBD-pagina van de gemeente. Eén van deze uitgangspunten is dat: "de aanvraag uiterlijk 6 weken voor de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend dient te worden". 
Onlangs ontvingen we via de gemeente een aanvraag voor nieuwe planten in een boomspiegel. Omdat de aanvraag pas was ingediend nadat de struiken gekocht en geplant waren, werd dus niet voldaan aan dit (formele) uitgangspunt. Omdat de Kerngroep van mening is dat het in dit geval geen zin heeft om inhoudelijk advies uit te brengen, heeft de Kerngroep besloten om de aanvraag zonder raadpleging van het netwerk én zonder inhoudelijk advies aan de gemeente terug te sturen. Uiteraard hebben we de aanvrager hierover persoonlijk geïnformeerd.
Wil je een beroep doen op een bijdrage uit het Wijk- en dorpenbudget MVO? Lees dan eerst de uitgangspunten die de gemeente hiervoor hanteert, voordat je aan de slag gaat! 
Deze uitgangspunten kun je vinden op de website van de gemeente.