Buurtkiep.nl

Inloggen of inschrijven

Straat- en buurtfeesten: hoe zit het ook al weer?

Afgelopen weken ontvingen we een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een buurtfeest. Helaas moesten we een negatief advies uitbrengen omdat het gevraagde bedrag bedoeld was voor drankjes.


Wat zijn de uitgangspunten voor straat- en buurtfeesten ook alweer?

  • Per straat-/buurtfeest wordt maximaal € 250,00 toegekend;
  • Het geld mag niet aan eten en drinken besteed worden;
  • De aanvrager plaatst een (foto)verslag op de www.buurtkiep.nl