Deadlines


De deadlines voor het inleveren van artikelen en andere informatie voor de Wijkkrant zijn als volgt:

  • zondag 3 januari 2021
  • zondag 7 maart 2021
  • zondag 16 mei 2021
  • zondag 6 september 2021
  • zondag 31 oktober 2021


Artikelen, ideeën en informatie kan je opsturen naar