Colofon


Verschijnt in de papieren versie 5x per jaar en wordt gemaakt door een redactie van vrijwilligers en gratis verspreid in Muntel, Vliert en Orthenpoort

redactie: Anja van Kleef, Toon van Rijnsoever
met medewerking van Wim van den Berg, Bob Cremers, Marjan Klinkhamer, Jos van Rijsingen, Ineke Sagasser en Olaf Smit.

drukwerk: BladNL, oplage 3600

verspreiding: Anja van der Horst en vrijwilligers uit de verschillende wijken

redactieadres: Van Noremborghstraat 34, tel. 073 6135111
e-mail: 
mail ons voor advertenties en reacties of met info voor een volgende Wijkkrant