Colofon


Verschijnt in de papieren versie 5x per jaar

redactie: Wim van den Berg, Anja van der Horst, Anja van Kleef, Toon van Rijnsoever, Jos van Rijsingen,
met medewerking van Marcel Koopman

drukwerk: BladNL, oplage 3600

verspreiding: vrijwilligers uit de verschillende wijken

redactieadres: Van Noremborghstraat 34

e-mail: