3 dagen Muntelen


'Echte' oude Muntelaren weten het nog goed: in de tachtiger jaren van de vorige eeuw was het Drie Dagen Muntelen een groot feest waar iedereen op af kwam. Ze hebben het er nog vaak over. Het enthousiaste actieteam De Taxander had 100 jaar Muntel graag willen vieren door het Drie Dagen Muntelen te laten herleven. Jammer genoeg is het ook in 2021 nog te onzeker of een dergelijk feest georganiseerd kan worden.

De vrijdag van het feestweekend was gereserveerd voor de kinderen; daar stond Kindcentrum de Kameleon garant voor. Het ziet ernaar uit dat dát gedeelte van Drie Dagen Muntelen wel door kan gaan!