Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp gevraagd:

Stijlraadnotulist.


Klik en ga naar de volgende stap.

Wie wil er de tweewekelijkse vergadering van de Stijlraad notuleren?

De Stijlraad is het hart van de Stijl, een overleg met bezoekers, vrijwilligers, buurtvertegenwoordiging en professionals. We komen op donderdag om 15.00 uur, om de 14 dagen 1.5 uur bij elkaar en bespreken lopende zaken en doordenk zaken die met de Stijl te maken hebben. We zoeken iemand die het interessant vindt om hierbij te zijn en er, op vrijwillige basis, verslag van te maken.

Bekijk alle hulpvragen uit je buurt ยป