Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nieuws:

Notulen vergadering BBB 14 maart 2016

Ingrid Kemps, (Buurttuin Bietje bij Bietje)
28 maart 2016 , 148x gelezen

Locatie: De Kameleon
Aanwezig: 13 Bietjes, aantal afmeldingen (waaronder Michael, Geert, Cora, Toon, Frederique, Marieke, Pam, Sophie, Ingrid vR en Koosje)
Voorzitter: Jan Aantjes
Notulen: Jeanet van der Steen

Twee nieuwe mensen, Paula en Jetty, zijn bij het overleg. We doen een voorstel-rondje.

1 Onderwijsdeelname: Jan A. en Marjon (directeur Kameleon)

Er is onlangs een gesprek geweest tussen Bietje Bij Bietje (Toon en Jan A), Helicon en de Kameleon. Doel van het gesprek: hoe kunnen we elkaar vinden en wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Vanaf het starten van de tuin is educatie een speerpunt geweest en samenwerking met de Kameleon een gezamenlijke wens.
De Kameleon wil het verbouwen van groenten als doorlopende leerlijn voor leerlingen. Dit zal gaan over twee groepen groep 2 en 3, wat ongeveer 90 kinderen zijn. Helicon kan ondersteuning bieden binnen deze leerlijn. Daarbij is het idee dat de kinderen in kleine groepjes in de tuin actief gaan worden. En dat er af en toe activiteiten gedaan worden zoals bijv. een bijenhotel voor thuis maken.

De vraag is nu of de Kameleon een gedeelte van een moestuinbak gaan hebben om de leerlijn te gaan starten (zaaien) en dit verder uit kunnen bouwen naar oogsten en al wat meer. Er vindt een discussie plaats over de wijze van deelname van de kinderen: afzonderlijk in een eigen schoolbak, of als medetuiniers door de tuin door. Besluit: de middelste moesbak zal voor de helft door de Kameleon gebruikt gaan worden. We doen dit voor een jaar en evalueren over een jaar hoe dit is gegaan. De Kameleon maakt een bord voor in hun bak met daarop de naam en doel: educatie. Marjon probeert voor de Wijkkrant nog een stuk te maken voor maart over deze ontwikkeling.

2 Gebruik kas t.b.v. opkweken: Rinus

Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Exodus heeft in onze wijk een huis met een grote kas. Zij maken zelf niet veel gebruik van die kas. Rinus en Kees hebben contact met hen en Sophie (Transfarmers), Jetty en Paula werken daar. Daarbij heeft Jan A ook daar contacten. Rinus is vanuit de tuin coördinator en contactpersoon voor Exodus. Hij kijkt samen met de bovengenoemden wat er mogelijk is. Mochten we een keer willen gaan kijken in de kas, dan kan dat op afspraak via Rinus.

Rinus en Kees werken inmiddels twee ochtenden per week in de kas en ze hebben al veel zaaigoed uit gezet. Rinus heeft een lijst voor als je wil weten wat er allemaal staat. Dit kan na verspenen in onze tuin. Het is zoveel dat ook andere Buurttuinen hier gebruik van kunnen maken. Het betreft zowel groenten als bloemen. Als er daar gewerkt wordt, kunnen bewoners van het huis mee helpen. Het is niet mogelijk dat de bewoners veel gaan doen voor onze tuin, omdat wij geen stichting zijn en ze niet de begeleiding kunnen bieden die er dan bij hoort. Verzekeringstechnisch is eea ook lastig.
Er kan over deze bijzondere samenwerking extern gecommuniceerd worden. Exodus wil graag contacten in de buurt en stimuleert deze samenwerking met de tuin.

3 Composthoop en afval: Ingrid

Er is meerdere keren over gesproken en dat een spie in de kruidenheuvel een optie voor een composthoop zou kunnen zijn. Maar dit is onhandig omdat je er bijna niet bij kunt. Daarbij moeten een paar mensen zich verantwoordelijk voelen om dit te gaan doen en deze te onderhouden.
Jan de H en Jan A. zijn enthousiast over het gaan maken van een composthoop. Jan A. heeft ervaring met het hebben van een composthoop en Marieke heeft eerder aangeven dat zij ook mee wil doen. Hoe deze onderhouden moet worden (wat er wel en niet op mag) zal helder aangegeven moeten worden. Inmiddels is een begin gemaakt met een composthoop, omringd door beukenhaag.

Het afval is nu nog veel gedoe. Ingrid heeft met De Hobbel geregeld dat hun afvalbakken beschikbaar zijn als zij die zelf niet nodig hebben. Maar het blijft een gesjouw. Goede ideeën zijn welkom!

4 Invoeren moestuin-­â€wisselschema: Jan B en Koosje

Jan B. en Koosje hebben een wisselschema beschikbaar. Het is belangrijk dat er niet op dezelfde plaatsen hetzelfde gewas verbouwd gaat worden als vorig jaar. Dit betreft dit jaar vooral de tomaten en aardappels. Daarbij is het goed dat bepaalde bloemen en kruiden bij bepaalde groente staan omdat zij bijvoorbeeld de luis weghouden. We gaan dit al doende vorm geven en het zal een uitdaging zijn om dit goed te communiceren met iedereen.
Voor meer info zie hier

5 Waterpomp: Ingrid en Michael (Toon)

Op marktplaats worden er veel aangeboden, tussen de 25 en 50 euro. Een nieuwe pomp kost rond de 80 euro en heeft als voordeel dat je zeker weet dat je goed spul hebt. Moet meteen hufterproof gemaakt worden. Jan A. gaat achter de pomp aan in week na pasen, kijkt tevens naar een wijze waarop die beter bevestigd kan worden. Michael en Toon zijn bereid hierover mee te denken en te bevestigen. Hoe eerder de pomp er is, des te beter ivm nieuwe aanplant die water nodig heeft…. Het ingezamelde geld is 140 euro. Dus dat gaat wel lukken!

6 Afstemming vaste meewerkmomenten: Ingrid

Op de Buurtkiep-agenda wordt gezet wanneer er gezamenlijk gewerkt wordt. Dat werd steeds gedaan door Ingrid als ze zelf ook aanwezig was. Het voordeel van vaste momenten is dat nieuwe mensen gemakkelijk kunnen aansluiten en je kunt overleggen. Willen we weer vaste momenten of niet, en zo ja wanneer dan?
Besloten wordt dat er naast de zaterdagochtend en woensdagavond, de vrijdagochtend ook als vast moment komt. Wil je graag (eenmalig of structureel) op een ander moment samen tuinieren, dan kun je namens BBB eenvoudig zelf een agenda-item aanmaken op de Buurtkiep. Je kunt dan buurtbewoners enthousiasmeren om gezellig mee te komen tuinieren.
We besluiten tevens dat er een Whatts-app groep komt omdat dat sneller gaat dan de Buurtkiep te lezen. Ingrid maakt ter plekke een groep. Mocht je deel willen uit maken van deze groep mail/ bel dan naar Ingrid met je telefoonnummer zodat zij je kan toevoegen. De vaste momenten blijven ook op de Buurtkiep gepubliceerd worden. Natuurlijk staat het iedereen vrij om op andere tijden te werken.

7 Financiën en fondsenwerving: Ingrid

De tuin is met een startsubsidie aangelegd. Daarmee is er nu geen geld meer in een pot. Willen we subsidieaanvragen doen en zo ja, wie gaat dat doen? Er zijn genoeg opties om aan geld te komen via subsidies. Ook donateurs vragen is een idee, of een soort van contributie? We discussiëren hierover en besluiten vooralsnog geen subsidies en dergelijke aan te vragen. De pomp betalen we zelf. Mochten er toch subsidies aangevraagd gaan worden dan wil subsidie-ervaren Jetty met een van ons dat doen.

8 Klussenoverzicht zie apart bericht: wil je er een klus van oppakken, zet het op de Buurtkiep zodat je ook andere mensen uit kunt nodigen om er samen aan te werken. Of laat even weten dat je zelfstandig iets op wilt pakken, zodat anderen er weet van hebben. En dat het van de lijst af kan.

9 Communicatie in de tuin logboek, informatiebord, jaarplanning: Ingrid

Jaarplanning / agenda zou op de Buurtkiep kunnen: Jeanet gaat dit bijhouden

Een infobord in de tuin zou welkom zijn, zo ook geplastificeerde bordjes om per groente neer te zetten (wat is het, wanneer het geoogst kan worden). Het eerder geopperde logboek weten we niet goed vorm te geven. Rinus kijkt bij Exodus hoe daar de bordjes zijn bij de groente. De bordjes kunnen eventueel in en met de Kameleon gemaakt worden. De nieuwe WhatsApp -groep zal veel ondervangen.

10. Social media

Bietje Bij Bietje is actief op:
Facebook: Buurttuin Muntel-Vliert 'Bietje Bij Bietje'; beheerders Michael en Ingrid
Twitter https://twitter.com/BietjebijBietje; beheerder Michael
Buurtkiep: https://www.buurtkiep.nl/groep/buurttuin-bietje-bij-bietje Alle betrokkenen binnen deze groep kunnen namens de tuin berichten plaatsen. Zo ook agenda berichten en dergelijke. Die verschijnen dan op de pagina van BBB ook in de agenda.

Vind je het zelf leuk om namens de tuin deze kanalen te gebruiken, meld het even bij Michael en of Ingrid. Het is leuk als er meerdere mensen informatie over de tuin delen!

11 rondvraag

 • Op 8 april is er een bijeenkomst over de bloemenheuvels bij Jeanet. In een groepje gaan we nadenken over wat we dit jaar gaan doen. Mocht je interesse hebben mee te doen, laat het dan Jeanet weten.
 • Het beeld is waarschijnlijk door kinderen per ongeluk stuk gegaan. Voetbal of zo. Het was van dun kunstof materiaal
 • Koosje heeft een stuk gemaakt met punten om in te brengen omdat zij er vanavond niet bij kon zijn. Veel uit het stuk is aan de orde geweest. Veel beterschap voor Koosje.
 • Ingrid- Heeft ideeën meegebracht om op een creatieve manier hooggroeiers te kunnen leiden, zoals bonen en tomaten, met fietswielen bijv. De vraag is of we zoiets zien zitten (geen verrommeling!) en zo ja, wie vindt het leuk dit in gang te zetten? NB: De Giant-fietsenwinkel is bereid wielen te sparen…Ingrid zal de voorbeelden delen in een nieuwsbericht in de Buurtkiepgroep en verneemt graag jullie reactie en jullie idee voor het opbinden van de hooggroeiers. Een andere optie is dat we bij de Eendenkooi in de Maaspoort wilgentenen of essen-stokken gaan regelen. We kunnen daar contact opnemen met Rut Stokman of Rini Groeneveld bijvoorbeeld via deze link
 • Jan B – studenten van KWI hebben geholpen met de haag. Nu is er een spade gebroken, Jan neemt dit op met Ingrid voor verzekering.
 • Verzoek buurvrouw: op de lange bloemenheuvel de hoogte van de beplanting in de gaten houden zodat zij vrij uitzicht blijven houden. Respecteren we.
 • Noot van Ingrid: de hoogwaardige aarde die we nu in de moesbakken hebben zal op een nog onzeker moment een keer bijgevuld moeten worden. Dat zal niet goedkoop zijn. Oproep aan allen om als je planten uit de bakken haalt, ze goed af te slaan, zodat er weinig bijzondere aarde verloren gaat.

  Er is nog geen nieuwe vergaderdatum afgesproken.

  Heb je nav deze notulen vragen en of opmerkingen, dan kun je hieronder een reactie achterlaten.

Reacties