Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nieuws:

Slingernieuws

Ad Arens
21 februari 2018 , 155x gelezen

Wat is het fijn dat we zo’n mooi en ruim buurthuis hebben in onze wijk. Fijn dat wij er als buurtbewoners op elk gewenst moment gebruik van kunnen maken. Een plek in ons midden hebben om elkaar te ontmoeten. Koffie drinken, vergaderen, boeken zoeken, aan de bar een biertje of wijntje drinken, biljarten, een kaartje leggen en noem maar op.

Maar ondanks de geweldige inzet van ons personeel en een groeiend aantal vrijwilligers is er echter een groot probleem. Onze Slinger kan niet alleen draaien op vrijwilligers en personeel. Nee er is ook een bestuur nodig. Een voltallig, deskundig bestuur dat lijnen uitzet, een visie heeft, de benodigde zaken regelt op sociaal en financieel gebied, contacten legt, boeit en verbindt.

Momenteel bestaat het bestuur uit 2 personen. Een voorzitter en een mede bestuurslid. Aardige welwillende mensen, maar zijn zij van alle markten thuis? Nee, helaas niet. Kun je van deze twee mensen verwachten dat zij alle bestuurstaken optimaal kunnen uitvoeren? Nee.  In een bestuur heb je expertise nodig, een penningmeester die gedegen kennis heeft van financiën en boekhouden, een secretaris die weet hoe een secretariaat gerund moet worden, medebestuursleden die kennis hebben van het sociale gebeuren in onze wijk, creatief zijn, denken in oplossingen, een visie kunnen ontwikkelen voor een duurzame Slinger.

Helaas heb ik op mijn oproepen van de afgelopen weken voor bestuursleden, geen enkele reactie gehad. Ik merk zelf dat het te zwaar is om met ons huidige tweekoppige bestuur alles goed te laten verlopen en alle zaken te regelen.  Daarom nogmaals deze dringende oproep: Wie wil er zitting nemen in het bestuur van ons wijkgebouw de Slinger. We hebben een penningmeester nodig, een secretaris en als het kan een voorzitter. Als we een goed functionerend bestuur kunnen formeren dan zou je maximaal 4 uur in de week kwijt zijn of misschien wel minder als de taken goed worden verdeeld. Het zou toch heel jammer zijn als onze Slinger zou moeten sluiten vanwege het gebrek aan bestuursleden.

Dus denk na: Wat is de Slinger jou waard?

Reacties kunt u sturen naar arensad@hotmai.nl. of mail@deslinger.info

U kunt ook bellen naar 06 3700 2448

Ad Arens

Huidige voorzitter Trefpunt de Slinger.

 

Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt ยป